Özel Yeni Atlas Okullarında yabancı dil dersleri haftada 10 - 15 saat arasında yürütülür, birinci yabancı dil İngilizcenin yanı sıra ikinci yabancı dil olarak Almanca verilir.

Ana sınıfında dinleme ve anlama, anladıklarını gösterme ile başlayan dil eğitimi, ilk yıllarda öğrencilerin temel ihtiyaç ve isteklerini ifade etmeleri, yönergeleri takip etmeleri , sınıf yaşamlarını sürdürecek terimlerini kullanabilecek düzeye gelir. Kelime hazineleri gelişirken, temalar ve üniteler ile kazanılan dil kalıpları öğrencilerin dağarcığını zenginleştirirler. Öğrenciler , onlar için yaratılan İngilizce dil ortamlarını takdir eder ve çok dilliliğin değerini kabul ederler. Temel bilgi ve beceriler ile başlayan dil yolculuğu öğrencilerimizin bu dili işlevsel olarak kullandıkları düzeye gelmesi ile devam eder. Yabancı dil eğitiminde hedefimiz farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata geniş perspektiften bakabilen bireyler yetiştirmektir. Özel Yeni Atlas Okulları İngilizce dersleri; konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi dört temel beceriyi içeren ünite bazında konular şeklinde planlanmıştır. Buna paralel olarak da

İngilizce sınavlarımız bu dört temel beceriyi esas alarak hazırlanır. Sadece bilginin ölçülmesi değil; kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme ve uygulama düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesi göz önünde bulundurulur. Amacımız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi birer okur, yazar, dinleyici ve konuşmacı olmalarına fırsat tanımak ve onlara öğrenmenin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu bilincini kazandırmaktır. İngilizce öğretiminde öğrencilerimizin her zaman İngilizce konuşmalarını, sunum yapma tekniklerini uygulamalarını, etkileyici hazırlıklı konuşmalar yapmalarını, kendi başlarına bir hikaye kitabı okumalarını, okunan kitaba ilişkin yapılacak sınıf projeleri üzerinde çalışmalarını, verilen konular hakkında paragraflar yazmalarını sağlayacak çalışmalar yapılır. Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak öğretilen Almanca derslerinde öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim kurabilmeleri için onlara gerekli beceriler kazandırılır.