Çocukların yaşarak öğrenmeleri bilgilerinin kalıcı olmasını sağlar. Çocuğun çevresi ile iyi iletişim kuması, arkadaşları ile işbirliği yapması, grupla beraber çalışma, sorumluluğunu yerine getirme ve yaratıcılığın gelişmesi içinde bu tür geziler önemli bir fırsattır. Geziler çocukların yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlar.

   Öğrenci gezileri fiziksel ve zihinsel gelişimi desteklemek için çok etkili bir etkinliktir. Çocuklar beceri ve davranış gelişimine katkıda bulunur.