Eğitim-Öğretim sürecinin temel geçiş dönemini kapsayan ilköğretimin ikinci kademesi olan ortaokul bölümümüzü öğrencilerimiz için tüm detayları düşünerek tasarladık. Yeni Atlas Ortaokulu olarak ;öğrencilerimizin sevgi, hoşgörü, kişisel değerler gibi özelliklerini daha iyi ,açık biçimde paylaşmalarını sağlamak ve akademik hayatın önemli adımı olan ortaokulu, en verimli ve mutlu bir şekilde tamamlamaları en önemli hedefimizdir.

 

Eğitimi akademik ve sosyal bir bütün olarak ele alan yaklaşımımız ile öğrencilerimizin karmaşık sorunları fark ederek, sorunlarını çözmek amacıyla eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini misyonumuz olarak belirledik.

 

Onlarda sanat ve spor bilinci oluşturarak, spor ve sanat alanlarında yeteneklerini ortaya çıkarmak, doğruluk, dürüstlük, hakkaniyet, adalet duyguları ile hareket eden, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyor ve öğrencilerimizi üst eğitim kurumlarına hazırlayarak, onlara her alanda rehberlik ediyoruz.

BİZİM İÇİN HER BİREY ÖZELDİR

 

Ortaokul programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini artırmak amacıyla, öğrenci merkezli ve "Her öğrenci farklı ve özeldir” anlayışı ile yapılandırılır. Derslerin soyut ve ezbere dayalı değil, günlük yaşama ve teknolojik gelişmelere uygun, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda , bilimsel ve akılcı bilgi ışığında, öğrencilerimizin yaparak yaşayarak kalıcı öğrenmeler kazanmalarına imkân sağlanmaktadır.

 

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin takibinin yanı sıra sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin öğrenim düzeyi ve psikolojik gelişimi, rehberlik öğretmenlerimiz ve sınıf danışmanlarımız tarafından sürekli izlenir ve daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır. Velilerimizle işbirliği içerisinde 5. sınıftan itibaren başlayan yoğun akademik çalışmalar ve Liseye Geçiş Sınavı hazırlık dersleri ile de öğrencilerimizin girecekleri merkezi sınavlara ve hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır.

 

 

BİZ AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN YOLA ÇIKTIK VE ONLAR İÇİN YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ.

 

Ortaokul bölümünde öğrencilerin Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil ve Sosyal Bilgiler derslerinde edinecekleri temel öğrenmeler, lise dönemine gelindiğinde oluşturulacak yeni öğrenmelere sağlıklı bir zemin oluşturacaktır. Bu yüzden ortaokulda akademik alanda yaşanacak başarısızlıkların ilerleyen eğitim süreçlerinde zor telafi edilebileceği gerçeği tarafımızdan sürecin doğru yönetilmesi konusunda bizleri daha da hassas davranmaya itmektedir.